สารบัญ ฝึกโยคะ ทั้งหมด 21 ท่า

  วิทยาเกี่ยวกับการหายใจนั้นในวิชาโยคะ สืบเนื่องและมีรากฐานมาจากการควบคุม “ ปราณ ” หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ พลังชีวิต นั่นเอง การฝึกที่เริ่มต้นนับว่าสำคัญสำหรับผู้ฝึกโยคะก็คือ การฝึกหายใจสลับรูจมูก ซึ่งเรียกว่า อนุโลมะ วิโลมะ ปราณยามะ เหตุผลในการฝึกหายใจสลับรูจมูก ก็เพราะว่า ลมหายใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาระหว่างจมูกสองรู ซึ่งท่านอาจรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ โดยเอาหลังมือรอใกล้กับรูจมูกทั้งสองของท่านแล้วหายใจเข้าออกตามปรกติธรรมดา สักครู่หนึ่ง ท่านจะพบว่า รู้จมูกข้างหนึ่งนั้นมีลมเข้าออกเพียงเล็กน้อย แสดงถึงว่ามีการอุดตันอยู่ส่วนหนึ่ง ส่วนรูจมูกอีกข้างหนึ่งโล่งมีลมเข้าออกเต็มที่ 
//////////////////////////////////////////////////////////
1. ทานอาหารแล้ว 1-2 ชม. ขึ้นอยู่กับอาหารหนักเบา “ อาหารที่ท่านใส่ปากต่อไปอีกหลังจาก “ รู้สึกอิ่ม ” แล้วนั้นเกือบไม่ต่างกันเลยกับ “ ยาพิษ ” อ่อน ๆ ที่จะเกิดโทษแก่ท่านในภายหลัง ”
2. เวลาที่ดีที่สุดคือเช้าตรู่ หรือบ่ายค่อนไปถึงเย็น
3. สถานที่ต้องมีลมโกรก ไม่ร้อนอบอ้าว
4. เครื่องแต่งกายที่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยสะดวก
5. อุปกรณ์ ถ้าพื้นไม่ได้ปูพรม ต้องมีผ้าหนาพอสมควร (ผ้าห่ม) ปูรองตัวเวลาเล่นทุกครั้ง (เพื่อกันเจ็บหลัง หัวเข่า ในท่านที่จำเป็นต้องรองรับ)
6.ปฏิบัติอาสนะโดยแช่มช้า นุ่มนวล

//////////////////////////////////////////////////////////  

โยคะ สำหรับผู้เริ่มต้น เริ่ม ต้นฝึกโยคะ
โยคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่ เด็กจนถึงผู้สูงอายุ
แต่สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีโรคหรือไม่
หรือว่าหากมีโรคประจำ ตัวควรจะปรึกษาแพทย์
การเริ่มต้นที่ดีจะทำให้การฝึกประสบผลสำเร็จ
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเริ่มฝึกโยคะ
ปรึกษาแพทย์
ให้ท่านหอบหนังสือโยคะ และภาพท่าที่ท่านคิดจะฝึกให้แพทย์ดู
เพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าไม่ควรฝึกท่าใด คำแนะนำสำหรับท่าน
ที่มีโรคความดันโลหิตสูง

////////////////////////////////////////////////////////////
การใช้ อุปกรณ์ในการฝึกโยคะก็ เพื่อทำให้การฝึกทำได้ง่ายขึ้น เช่นการเปลี่ยนท่า
ท่านไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ครบ ท่านต้องประเมินสิ่งแวดล้อมในการฝึกและสภาพร่างกายของท่าน แล้วตัดสินใจว่าท่านควรจะเลือกซื้ออุปกรณ์ใดหรือจะดัดแปลงใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการฝึกโยคะมีดังนี้
หมายถึงเบาะหรือผ้า หรือพรมปูพื้นเพื่อไม่ให้ตัวเปื้อนฝุ่น หรือลดอาการเจ็บปวดในการกดทับ เสื่อที่ดีไม่ควรจะลื่นเกินเพราะอาจจะทำให้ผู้ฝึกลื่น ความยาวของเสื่อควรจะยาวเท่ากับความสูงของผู้ฝึก เสื่อควรจะเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่าย และที่สำคัญคือพับเก็บได้ง่าย


////////////////////////////////////////////////////////////

ฝึกโยคะ ทั้งหมด 21 ท่า>>อ่านต่อ>>คลิ๊กด้านล่าง>>ได้เลยค่ะ>>

1}สุริยะ นมัสการ ท่าไหว้พระอาทิตย์

2} ศีรษะอาสนะ ยืนด้วยศีรษะ

3} สวางคะอาสนะ ท่ายืนด้วยไหล่

4} วัชระอาสนะ ท่าเพชร

5} หาละอาสนะ ท่าคันไถ

6} ปัจฉิโมททานอาสนะ ท่ายืดส่วนหลัง

7} ภุชงคะอาสนะ ท่างู

8} ศลาภะอาสนะ ท่าตั๊กแตน

9} ชานุ-ศีรษะอาสนะ ท่าหัวถึงเข่า

10} ธนูอาสนะ ท่าคันศร

11} อัฒมัสเยนทรอาสนะ ท่าบิดตัว

12} จักรอาสนะ ท่ากงล้อ

13} โยคะมุทระ ท่านั่งก้มศีรษะ

14} มัสยาอาสนะ ท่าปลา

15} อัฒภุชงคอาสนะ ท่าครึ่งงู

16} สวาหะอาสนะ ท่าสวาหะ

17} วัชโรลิมุทระอาสนะ ท่าตะขอ

18} อุทกัตอาสนะ ท่าเขย่งย่อ

19} ตรีโกณอาสนะ ท่ารูปสามเหลี่ยม

20} จัตหาระปริวรรตอาสนะ ท่าหมุนท้อง

21} ศพอาสนะ ท่าคนตาย

22} อนุโลมะวิโลมะ ปราณยามะ การหายใจสลับรูจมูก
/////////////////////////////////////////// 

การออกกำลังกายเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงในปัจจุบันอาจจะอาศัยการออกกำลัง โดยการวิ่งหรือว่ายน้ำ
การออกกำลังบางชนิดก็อาศัยเครื่องมือช่วยเช่นการใช้รถจักรยาน การวิ่งบนสายพานเป็นต้น แต่การออกกำลังกายของโยคะหมายถึงการบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยังเป็น การบริหารจิตใจ และจิตวิญาณให้มีพลัง
การฝึก ท่าโยคะเรียก Asanas เป็นการฝึกท่าโยคะและค้างท่านั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งการฝึกโยคะจะเน้นความแข็งแรงและความ ยืดหยุ่น ของกระดูกสันหลังทำให้เลือด
////////////////////////////////////////
123

@@ ฝึกโยคะ ทั้งหมด 21 ท่า @@

Exercise-yoga95 Headline Animator